Nar sjalv blev foralska ino J varenda det verkligen ick tankt att det skulle bliva sa

Nar sjalv blev foralska ino J varenda det verkligen ick tankt att det skulle bliva sa

Mi alskade centrum runtflackande liv. Oke hade mi tankt frambringa familj nagon dag skada uppsyn oberoend ville jag ej kapitulera. Sjalv tankte mot och tillsammans att singe foralder kanske varenda nagot stav undertecknad som likval reser minst varannan rynka. Jag hade vant undertecknad utbredd att dela livet sam mina upplevelser tillsammans bara undertecknad solo. Mig hade vant jag spann att vara med om nagot briljant och tanka att ”det narvarande kommer jag aldrig veta fortydliga eller dividera med e” skada likval njutit av det.

Skada sa slog den darbort beromda blixten ned sam jag blev jattekar. Dessvarr ino nagon individ som icke bor darborta jag bor, icke heller villig en utav de 4-5 platser mi reser mot kontinuerlig. Inte me pa en otillganglig placering ino Spanien.

Vi inneha salede en distansforhallande. Mig inneha evigt velat avstyra det. Oviljan till distansforhallande samt uppsyn frihetstorst befinner sig det mig skyllt gallande nar annorlunda karlekar alternativt ”flings” fran de senaste aren velat gripa eftertradande steg. Andock sasom uppsyn mormor sagt

Okej ar det jobbigt att inte traffa odla idelige sasom mi skulle onska (vilket skulle besta var dag). Andock fore allting ar det anstrangande att ick bo gallande samma plats. Att J icke finns darborta nar mi kommer hem samt att J ick ar hemma nar mig kanner undertecknad solitar befinner si odla jobbigt. Sjalv vill ju dividera livet tillsammans hen.

At er sasom finner er ino samma situation vill mi knysta det promenerar att tillverka en omstandighet pa stracka. Jag samt J textar samt ringer bestandig. Videosamtal befinner sig ocksa enastaende, nufortide age man ju nastan alltid tackning. Med en aning framforhallning gar det ju att na varandra ocksa nar man ick har det. Som nar jag visste att mig skulle vara offline i tolv timmar pga. att mig reste tag i Mongoliet. Da tittade mig mo att buda blomster samt e sms ino pappersform at J som kom fram mo hens hotellrum het irländsk tjej inom NYC den morgonen nar sjalv icke kunde lyssna p utav ja. Ick darfor att J skulle brytt sig odla massor forsavitt mig ej hort it undertecknad andock pro mig befinner sig de dar smagrejerna viktiga.

Om man icke befinner sig inom ca dito tidszon odl befinner si forut ovrigt 12 timmar saken da perfekta tidsskillnaden. For emeda ar vi skaplig i synk. Den forena uppg bra gryning sam den andra uppg god natt. Det befinner sig varre tillsammans sex timmars tidsskillnad. Enar borjar saken dar forsona personens afton nar saken da andras slutar.

Det befinner si j mest fantastiskt nar vi gott traffa. Som forut ett par veckor darefter nar vi mottes inom Paris villig fredagskvallen, reste at e vigsel inom Provence gallande lordagen sam spenderade sondagen villi nagon go gard utstott Paris.

Rad mot de som reser samt inneha e distansforhallande

Alternativ som genast nar mig sitter arme samman arrivals och just fatt e sms av J om att hen befinner si inom via passkontrollen. Nar det slar mej att vi omedelbart age bota 48 timmans gar det saso ett pirr ino bota kroppen. Jag tanker villig allting vi amna foreta (vilket inte befinner si ofta forsavitt sjalv skall vad frank, vi ska mest bara hanga) sam att sjalv till slut tillat halla om hen. Sjalv ager ty icke vagat tro pa det mirake do senaste 12 dagar nar vi varit ifran varandra andock genast kommer det enkom, saken dar dar totala lyckan. Dags att tillsluta burken.

Grand Amour Hotel

Odl nice att finnas till aterkomst kungen Grand Amour Hotel ino Paris. Det var bevisligen 10e alternativt 15e gangen mig bodde darbort. Mi hade inte varit darborta villi tva manader skada det befinner sig forgott oforandrad kul att folja retur.

Comments are closed.